เชิญชวนร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล
รายละเอียด.....
 รับสมัคร ป.โท (MBA)
อ่านรายละเอียด...
 รับสมัคร ป.เอก (บริหารธุรกิจ)
อ่านรายละเอียด....
   
 •   
 •  ประกาศ กำหนดเวลาให้บริการ การใช้ห้องสมุด วันที่ 19 - 20 พ.ย. 59 
 •  
  รูปแบบขั้นตอนในการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
  ดูตัวอย่าง.....
  คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ ์ ดูตัวอย่าง...
  ข่าว ม.วลัยลักษณ์   อ่านข่าว...
       
     

    รับสมัครอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS
  เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล" ถึง 18 ธ.ค. 59
  อ่าน...

    รับสมัครอบรม "การสร้างทีมงานคุณภาพ
  ( Team Building by Walk Rally) "
  อ่าน...

    ไวนิลกอล์ฟ ปี 60...
    แผ่นพับกอล์ฟ..
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      บรรยากาศ ปฐมนิเทศ น.ศ. MBA30 พร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นของรุ่นพี่
  19 พ.ย. 59

  ชมภาพ.....
    น.ศ. MBA ศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน เมื่อ 12-15 พ .ย. 59
  ชมภาพ.....
    บรรยากาศ วันรับปริญญาบัตร 7 ต.ค. 59
  ชมภาพ.....
    บรรยากาศ งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ มหาบัณฑิต MBA เมื่อ 5 ต.ค. 59
  ชมภาพ.....
    น.ศ. MBA ศึกษาดูงาน True, CP, PTT เมื่อ 18-21.ย. 59
  ชมภาพ.....
   บรรยากาศ
  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "MBA-Walailak University Open Golf 2016" ณ เขื่อนรัชชประภา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
  ชมภาพ.....
    บรรยากาศ งานเลี้ยงแสดงความยินดีแ่ด่มหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  ชมภาพ.....
    บรรยากาศ  กิจกรรม
  ปฐมนิเทศ+รับน้อง นักศึกษา MBA รุ่น 29 เมื่อวันที่ 1-2 ส.ค. 58

  ชมภาพ.....
    แนะนำ
  บริเวณอาคารสถานที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
    ชมสไลด์ภาพ            ดาวน์โหลดภาพ....            Update 21/6/52
   
   
   

   

   

   

   

  ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
  อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251
  โทรสาร 0-7722-5264 หรือ wu.surat@gmail.com