รับสมัคร ป.โท (MBA)
อ่านรายละเอียด...
 รับสมัคร ป.เอก (บริหารธุรกิจ)
อ่านรายละเอียด...
   
 •  ตารางเรียนรายวิชา eng-555 เทอม 3/59 
 •  ตารางสอบประจำภาคเรียนที่ 3/2559 ป.โท-ป.เอก MBA 
 •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน MBA เทอม 1/60 
 •  ลงทะเบียนเรียนเทอม 3/2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 
 •  
  รูปแบบขั้นตอนในการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
  ดูตัวอย่าง.....
  คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ ์ ดูตัวอย่าง...
  ข่าว ม.วลัยลักษณ์   อ่านข่าว...
       
     

    จัดอบรม " หลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์เพื่อ
  ขายสินค้าออนไลน์ รุ่น 1 " วันที่ 12-16 มิ.ย. 60

  อ่าน...

    จัดอบรม " หลักสูตร กลยุทธ์การขายสินค้าออนไลน์ให้ประสบ
  ความสำเร็จ รุ่น 1 " วันที่ 19-23 มิ.ย. 60

  อ่าน...

    จัดอบรม " หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Excel 2010 ขั้นสูง รุ่น 5 " วันที่ 5-6 มิ.ย. 60
  อ่าน...

    จัดอบรม " หลักสูตร สร้างธุรกิจ E-Commerce ง่ายๆ ได้ด้วย Word Press รุ่น 1 " วันที่ 12-13 มิ.ย. 60
  อ่าน...

    จัดอบรม " หลักสูตร Power Pivot for Excel Version 2013 รุ่น 1 " วันที่ 23 มิ.ย. 60
  อ่าน...

    จัดอบรม " หลักสูตร การจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access รุ่น 9 " วันที่ 28-30 มิ.ย. 60
  อ่าน...

    จัดอบรม " หลักสูตร Yii1 Framework Basic รุ่น 1 " วันที่ 13-14 ก.ค. 60
  อ่าน...

    จัดอบรม " หลักสูตร Yii2 Framework Basic รุ่น 1 " วันที่ 3-4 ส.ค. 60
  อ่าน...

    จัดอบรม " หลักสูตร การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 13 " วันที่ 26-27 ส.ค. 60
  อ่าน...

    ป้ายยืน..รับ MBA..
    เบอร์โทรตลาดสำเภาทอง...
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      บรรยากาศ
  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "MBA-Walailak University Open Golf 2017" ปีที่ 6 ณ เขื่อนรัชชประภา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
  ชมภาพ.....
    บรรยากาศ การจัดงานสานสัมพันธ์ น.ศ. MBA เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. 60
  ชมภาพ.....
    บรรยากาศ ปฐมนิเทศ น.ศ. MBA30 พร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นของรุ่นพี่
  19 พ.ย. 59

  ชมภาพ.....
    น.ศ. MBA ศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน เมื่อ 12-15 พ .ย. 59
  ชมภาพ.....
    บรรยากาศ วันรับปริญญาบัตร 7 ต.ค. 59
  ชมภาพ.....
    บรรยากาศ งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ มหาบัณฑิต MBA เมื่อ 5 ต.ค. 59
  ชมภาพ.....
    น.ศ. MBA ศึกษาดูงาน True, CP, PTT เมื่อ 18-21.ย. 59
  ชมภาพ.....
   บรรยากาศ
  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "MBA-Walailak University Open Golf 2016" ณ เขื่อนรัชชประภา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
  ชมภาพ.....
    แนะนำ
  บริเวณอาคารสถานที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
    ชมสไลด์ภาพ            ดาวน์โหลดภาพ....            Update 21/6/52
   
   
   

   

   

   

   

  ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
  อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251 หรือ wu.surat@gmail.com