ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน
อ่านรายละเอียด....
 รับสมัคร ป.โท - ป.เอก (บริหารธุรกิจ)
อ่านรายละเอียด....
   
 •  ประกาศวันเริ่มเรียน ENG-554 ศูนย์สุราษฯ 
 •  แจ้งนักศึกษากลุ่มสุราษฯ กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม-ลด รายวิชา ENG-554 เทอม 1/59 
 •  
  รูปแบบขั้นตอนในการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
  ดูตัวอย่าง.....
  คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ ์ ดูตัวอย่าง...
  ข่าว ม.วลัยลักษณ์   อ่านข่าว...
       

    รับสมัครอบรม "การสร้างทีมงานคุณภาพ
  ( Team Building by Walk Rally) "
  อ่าน...

    Vinyl-ส่งเสด็จพ่อหลวง
    PR-LED..
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      บรรยากาศ วันรับปริญญาบัตร 7 ต.ค. 59
  ชมภาพ.....
   บรรยากาศ
  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "MBA-Walailak University Open Golf 2016" ณ เขื่อนรัชชประภา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559
  ชมภาพ.....
    บรรยากาศ งานเลี้ยงแสดงความยินดีแ่ด่มหาบัณฑิต หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  ชมภาพ.....
    บรรยากาศ  กิจกรรม
  ปฐมนิเทศ+รับน้อง นักศึกษา MBA รุ่น 29 เมื่อวันที่ 1-2 ส.ค. 58

  ชมภาพ.....
    แนะนำ
  บริเวณอาคารสถานที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
    ชมสไลด์ภาพ            ดาวน์โหลดภาพ....            Update 21/6/52
   
   
   

   

   

   

   

  ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
  อาคาร P.C. TOWER ชั้น 8-9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  โทรศัพท์ 0-7722-5260-3 โทรสาร 0-7722-5264
  หรือ wu.surat@gmail.com