บรรยากาศ  กิจกรรม
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 59  ณ ซีสโตนรีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีฯ