รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร สร้างเว็บไซต์ในพริบตา ด้วย Joomla Open Source รุ่น 5

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สร้างเว็บไซต์ในพริบตา ด้วย Joomla Open Source รุ่น 5
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี


 


         หลักสูตร สร้างเว็บไซต์ในพริบตา ด้วย Joomla Open Source เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยซอฟต์แวร์สำเร็จรูป Joomla ซึ่งสามารถใช้งานได้ง่ายสะดวก รวดเร็ว เหมาะที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความโดดเด่น น่าสนใจยิ่งขึ้น ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ เธียรทศ ประพฤติชอบ

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)


O บุคคลภายใน (สมาชิก บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์) ท่านละ 2,500 บาท
O บุคคลทั่วไป ท่านละ 2,900 บาท

* ส่วนลดพิเศษ! สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 7 ส.ค. 56 ได้รับส่วนลด ดังนี้

•  สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20 %
•  สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15 %
•  สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)
- สมัครอบรมออนไลน์....
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521251 ,089-6521250
E-mail: wu.surat@gmail.com

 

       เนื้อหารายละเอียด..

      ใบสมัครอบรม..

      แนะนำที่พัก...คลิก !

 

  ประกาศเมื่อ 18 มิ.ย. 56
 
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 

 
ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 8-9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  โทรศัพท์ 0-7722-5260-3 โทรสาร 0-7722-5264
หรือ wu.surat@gmail.com