รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 9

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดอบรม หลักสูตร การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล รุ่น 9
วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี


 


        การทำวิจัยของทั้งนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ครูที่ทำวิจัยเพื่อขอเลื่อนระดับปรับตำแหน่งเงินเดือน
หรือนักวิจัยโดยทั่วไป จำเป็นจะต้องทำการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลให้ได้อย่างถูกต้อง การใช้โปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในรูปเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็ว
        ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างแฟ้มข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและการคำนวณค่าสถิติเบื้องต้น การทดสอบสมมติฐาน และฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม SPSS ที่ได้รับความนิยมกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
ใช้งานง่าย สามารถหามาใช้ได้ง่าย และโปรแกรมยังมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มาประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องกับลักษณะ
งานวิจัยของตนเอง


วิทยากรบรรยาย โดย อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง


ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)O ค่าธรรมเนียมการอบรม ท่านละ 1,900 บาท (ไม่มีส่วนลด)
O ราคาพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการอบรมเป็นรอบที่สอง จ่ายเพียงท่านละ 1,000 บาท


* ส่วนลดพิเศษ! เฉพาะนักศึกษา MBA,MM มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ (สมัครพร้อมชำระเงินภายในวันที่ 3 ก.ค. 56 ได้รับส่วนลด ดังนี้)

•  สมัครรวมกัน 3 คน ลด 20 %
•  สมัครรวมกัน 2 คน ลด 15 %
•  สมัคร 1 คน ลด 10 %

(ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา)
- สมัครอบรมออนไลน์....
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 8-9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.0-7722-5260-3 หรือ 089-6521251 ,089-6521250
E-mail: wu.surat@gmail.com

 

       เนื้อหารายละเอียด..

      ใบสมัครอบรม..

      แนะนำที่พัก...คลิก !

 

  ประกาศเมื่อ 25 ม.ค. 56
 
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 

 
ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 8-9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  โทรศัพท์ 0-7722-5260-3 โทรสาร 0-7722-5264
หรือ wu.surat@gmail.com