การออกแบบเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์ รุ่น 1

เชิญผู้ประกอบการ SMEs / ผู้สนใจทำธุรกิจ อบรม

หลักสูตร การออกแบบเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์ รุ่น 1

“ เรียนฟรีมีต้นแบบ ( prototype) ไปทำธุรกิจ online”

วันที่ 12-16 มิถุนายน 2560

ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

 


         หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจสามารถทำเว็บไซต์
หรือร้านค้าออนไลน์ของตนเองได้ในเวลาจำกัดและนำเสนอสินค้าให้ตรงกลุ่มเป้าหมายการจัดการข้อมูลสินค้าการชำระเงิน
การขนส่งรวมถึงเทคนิคการปรับแต่งและเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจได้อย่างน่าเชื่อถือไม่ขัดข้อกฎหมาย

อบรม...ฟรี...ตลอดหลักสูตร

 

 

 

 

 

สมัครภายใน 9 มิ.ย. 60

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.089-6521251, 089-6521250
E-mail: wu.surat@gmail.com

 

............สมัครออนไลน์...คลิก....

       เนื้อหารายละเอียด..

      ใบสมัครอบรม..

      แนะนำที่พัก...คลิก !

 

  ประกาศเมื่อ 27 พ.ค. 60
 
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 

 
ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251 หรือ wu.surat@gmail.com