คณะนักศึกษา ป.โท-เอก หลักสูตรบริหารธุรกิจ ม.วลัยลักษณ์
ศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี-ออสเตรีย-สวิส
ระหว่าง 15-22 ก.ย.60 เพื่อศึกษาความเจริญทางนวัตกรรม แนวคิดผ่านนิทรรศการที่ พิพิธภัณฑ์ BMW MUSEUM
เรียนรู้วิธีการจัดการ สนามฟุตบอลในเชิงพาณิชย์ ณ สนามฟุตบอล Allianz Arena Munich
ดูงานด้านการศึกษาที่ The School of Management Meet Point : Entrance hall of the School of Management, Univsrsitatsstrabe
และศึกษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และการพัฒนาด้านต่างๆ