กิจกรรมดีๆเพื่อสังคม
คณาจารย์ นักศึกษา MBA30+31 ทำกิจกรรมเพื่อสังคม
ภายใต้โครงการ "WU MBA ปันรัก ปันยิ้ม 2560" โดยครั้งนี้ทางคณะ ได้เดินทางไปมอบรอยยิ้ม
และความสุขให้กับน้องๆ ที่โรงเรียนวัดโคกเหล็ก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560