บรรยากาศ วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
ร่วมแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต MBA
ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 5 ตุลาคม 2560