ภาพกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2018 ครั้งที่ 7

ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนที่ยังขาดแคลนด้านต่างๆ
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดแข่งกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่อ "โครงการแข่งขันกอล ์ฟการกุศล MBA-Walailak University Open Golf 2018"
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ณ สนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารายได้
นำไปช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียน ที่ยังขาดแคลนด้านต่างๆ การจัดการแข่งขันครั้งนี้ มีนักกอล์ฟจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วมแข่งขันกว่า 120 คน
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษาทางการจัดการ เป็นประธานจัดการแข่งขัน
นอกจากนี้ ยังได้รับเงินบริจาคและสิ่งของสนับสนุนทั้งในนามบุคคลและองค์กรภาคเอกชน อาทิ บริษัทประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.แอลเอ็มจี ประกันภัย
บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ริษัท พี.ซี.ทาวเวอร์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ ( 1996) จำกัด และองค์กรอื่นๆ อีกหลายแห่ง