หน้าแรก รู้จักศูนย์ฯ รู้จัก มวล. บุคลากร หลักสูตร ติดต่อ
  
 
     
     
 
 
 เชิญร่วมแข่งกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 7 รายละเอียด.....
 รับสมัคร ป.โท (MBA) เรียนที่สุราษฯ
อ่านรายละเอียด...
 รับสมัคร ป.เอก (บริหารธุรกิจ)
อ่านรายละเอียด...
 เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
ม.ศิลปากร ครั้งที่ 6 ...
   
$newtype[$i]
"; //echo "
    "; $sql="select * from news where type_new='$i' "; $result=mysql_db_query($dbname,$sql); $total=mysql_num_rows($result); $sql="select * from news where type_new='$i' order by id_new desc limit 0,15"; $result=mysql_db_query($dbname,$sql); while($r=mysql_fetch_array($result)) { $id_new=$r[id_new]; $title_new=$r[title_new]; $type_new=$r[type_new]; $date_new=displaydate($r[date_new]); echo "
  •  $title_new 
  • "; }//($date_new) if ($total>=15) { echo "
    อ่านข่าวทั้งหมด..."; } //echo "
"; } ?>
 
ขั้นตอนการเซ็ตค่า proxy เข้าใช้ระบบฐานข้อมูล..
ลงทะเบียนขอรหัสใช้ระบบ M Learning...
รูปแบบขั้นตอนในการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ดูตัวอย่าง.....
คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ ์ ดูตัวอย่าง...
ข่าว ม.วลัยลักษณ์   อ่านข่าว...
     
   

  จัดอบรม"การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูล รุ่น 13 " วันที่ 26-27 ส.ค. 60

อ่าน...

   
  ไวนิลกอล์ฟ 61...
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    เล่าด้วยภาพ....เรื่องราวของชาว MBA ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา จนจบออกไป
ชมวีดีทัศน์... โดย MBA30
  บรรยากาศ การจัดงานสานสัมพันธ์ ระหว่างพี่น้อง น.ศ. MBA
เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ม.ค. 61
ชมภาพ.....
  บรรยากาศ วันรับปริญญาบัตร 5 ต.ค. 60
ชมภาพ.....
   คณาจารย์ นักศึกษา MBA30+31 ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ รร.วัดโคกเหล็ก อ.ท่าศาลา เมื่อ 23 ก .ย. 60
ชมภาพ.....
  น.ศ. MBA ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี-ออสเตรีย-สวิส เมื่อ 15-22 ก .ย. 60
ชมภาพ.....
  บรรยากาศ ปฐมนิเทศ น.ศ. MBA31 พร้อมการต้อนรับแบบสนุกสุดฮาของรุ่นพี่
23 ก.ค. 60

ชมภาพ.....
  บรรยากาศ
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "MBA-Walailak University Open Golf 2017" ปีที่ 6 ณ เขื่อนรัชชประภา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ชมภาพ.....
  แนะนำ
บริเวณอาคารสถานที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
  ชมสไลด์ภาพ            ดาวน์โหลดภาพ....            Update 21/6/52
 
 
 

 

 

 

 

ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251 หรือ wu.surat@gmail.com