บรรยากาศ วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
ร่วมแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต MBA-MIT ในวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร วันที่ 7 กันยายน 2559