ภาพบรรยากาศ ทัศนศึกษาดูงาน

คณะนักศึกษา MBA พร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน True, CP, PTT

เมื่อระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2559