เวลาการปฏิบัติงาน
 

       
       
ช่วงเปิดภาคการศึกษา

เปิดทำการ       :  ทุกวัน   เวลา 08.30-16.30 .

ปิดทำการ        :  วันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนที่

                                   

       โทรศัพท์   089-6521250, 089-6521251
      ศูนย์วิทยบริการ สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9
ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251
หรือ wu.surat@gmail.com