หน้าหลัก..

กรุณากรอกรายละเอียด  

    คำนำหน้านาม:
**
  ชื่อ-นามสกุล:
  **
  วัน/เดือน/ปีเกิด:
วันที่  เดือน   พ.ศ. **
  อายุ:
  ปี
  เพศ:
ชาย   หญิง
    ศาสนา:
**
สถานที่ทำงาน:
**
ตำแหน่ง:
**
  ที่อยู่:
**
  อำเภอ/เขต:
**
  จังหวัด:
**
  รหัสไปรษณีย์:
**
  เบอร์โทรศัพท์:
** เช่น 0862xxxxxx
  การศึกษา:
**
  E-mail:
**
ข้อมูลการสมัคร
เลือกสถานะของท่าน:
** (บุคคลภายใน หมายถึง สมาชิกผู้ที่เคยสมัครหลักสูตรอื่นมาแล้ว, พนักงาน, ศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบัน)
  เลือกหลักสูตร:

**

เลือกโปรโมชั่น:
**
ระบุชื่อผู้เข้าโปรโมชั่น:
(กรณีมีผู้สมัครร่วม 2-3 คนกรุณาระบุชื่อ)
ระบุวันที่ชำระเงิน:
** ตัวอย่าง 18/03/2555 (โอนเข้าบัญชี) - (กรณีอบรม ฟรี กรอกวันที่ปัจจุบันไปก็ได้)
ออกใบเสร็จในนาม ชื่อบริษัท / ชื่อผู้สมัคร   ระบุ:  **
   
รายละเอียดในการเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
 **(เป็นภาษาอังกฤษ)
- ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการเข้าสู่ระบบ
รหัสผ่าน :
 **  
ยืนยันรหัสผ่าน :
 **    
 

 

ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000  โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251