รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท (บริหารธุรกิจ)

       

        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ จำนวน 30 คน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560


บัดนี้ - 31 ส.ค. 60

  <การคัดเลือก>
        - พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์
เรียนที่ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

     1. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412,
        0-7567-2208
     2. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง         จ.สุราษฎร์ธานี  โทร.089-6521250, 089-6521251


      กำหนดการรับสมัคร-นครศรีฯ

      โหลดใบสมัคร...


  ประกาศเมื่อ 10 ส.ค. 60
 
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

 

 
ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251 หรือ wu.surat@gmail.com