รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท (บริหารธุรกิจ)

       

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

เลือกศึกษาได้ที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2561 ( เดือนกันยายน 2561 เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ )

บัดนี้ -31 ก.ค. 61


หลักสูตรมุ่งเน้น พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเป็นนักบริหาร และผู้ประกอบการ ที่มีทักษะ และแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม

การคัดเลือก - พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่

1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 089-6521250, 089-6521251 
2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412,
0-7567-2208 
3. ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารวิชาการไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3103 

 

<< สมัครออนไลน์.. >>

      รายละเอียดหลักสูตร..

      ข้อมูลแผ่นพับ...

      กำหนดการรับสมัคร...


      โหลดใบสมัคร...


  ประกาศเมื่อ 2 เม.ย. 61
 
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

 

 

 

 
ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251 หรือ wu.surat@gmail.com