หน้าแรก รู้จักศูนย์ฯ รู้จัก มวล. บุคลากร หลักสูตร ติดต่อ
  
 
     
     
 
 
 รับสมัคร ป.โท (MBA) เรียนที่สุราษฯ
อ่านรายละเอียด...
 รับสมัคร ป.เอก (บริหารธุรกิจ)
อ่านรายละเอียด...
   
 •   แนวปฏิบัติการพ้นสภาพนักศึกษา กรณี ไม่ลงทะเบียนฯ 
 •  แจ้ง นศ. MBA ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/61 
 •  แจ้ง ตารางเรียนวิชา ENG-555 เทอม 3/60 
 •  
  ลงทะเบียนขอรหัสใช้ระบบ WU eLearning...
  ขั้นตอนการเซ็ตค่า proxy เข้าใช้ระบบฐานข้อมูล..
  รูปแบบขั้นตอนในการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
  ดูตัวอย่าง.....
  คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ ดูตัวอย่าง...
  ข่าว ม.วลัยลักษณ์   อ่านข่าว...
       
     

    จัดอบรม"การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์
  ข้อมูล รุ่น 13 " วันที่ 26-27 ส.ค. 60

  อ่าน...

     
    ไวนิลmba1-61...
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
      บรรยากาศ
  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "MBA-Walailak University Open Golf 2018" ปีที่ 7 ณ เขื่อนรัชชประภา เมื่อวันที่เสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561
  ชมภาพ.....
    เล่าด้วยภาพ....เรื่องราวของชาว MBA ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามา จนจบออกไป
  ชมวีดีทัศน์... โดย MBA30
    บรรยากาศ การจัดงานสานสัมพันธ์ ระหว่างพี่น้อง น.ศ. MBA
  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ม.ค. 61
  ชมภาพ.....
    บรรยากาศ วันรับปริญญาบัตร 5 ต.ค. 60
  ชมภาพ.....
     คณาจารย์ นักศึกษา MBA30+31 ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ณ รร.วัดโคกเหล็ก อ.ท่าศาลา เมื่อ 23 ก .ย. 60
  ชมภาพ.....
    น.ศ. MBA ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี-ออสเตรีย-สวิส เมื่อ 15-22 ก .ย. 60
  ชมภาพ.....
    บรรยากาศ ปฐมนิเทศ น.ศ. MBA31 พร้อมการต้อนรับแบบสนุกสุดฮาของรุ่นพี่
  23 ก.ค. 60

  ชมภาพ.....
    บรรยากาศ
  การแข่งขันกอล์ฟการกุศล "MBA-Walailak University Open Golf 2017" ปีที่ 6 ณ เขื่อนรัชชประภา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
  ชมภาพ.....
    แนะนำ
  บริเวณอาคารสถานที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
    ชมสไลด์ภาพ            ดาวน์โหลดภาพ....            Update 21/6/52
   
   
   

   

   

   

   

  ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
  อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251 หรือ wu.surat@gmail.com