การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ รุ่น 1

เชิญผู้ประกอบการ SMEs / ผู้สนใจทำธุรกิจ อบรม

หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ รุ่น 1

วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560

ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

        หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3 D Printing) เป็นเทคโนโลยีที่
สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรมและสายอาชีพการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ( Prototype) เป็นการประยุกต์ใช้ 3D Printer ที่ แพร่หลายที่สุดสามารถสร้างชิ้นงานที่มีความละเอียดซับซ้อนได้ในเวลาสั้นๆ ช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้อย่าง มหาศาลปรับเปลี่ยน Designของผลิตภัณฑ์ทำได้ง่ายดายและมี
ต้นทุนต่ำ มีการนำไปใช้ได้กว้างขวางทั้งด้าน การศึกษาการแพทย์และทันตกรรมการบินและอวกาศยานยนต์เครื่อง
ประดับศิลปะ และการออกแบบสถาปัตยกรรม แฟชั่นอาหารเป็นต้น


อบรม...ฟรี...ตลอดหลักสูตร

 

 

 

 

 

สมัครภายใน 14 ก.ค. 60

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น
สนใจสอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี ชั้น 9 อาคาร P.C.Tower ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.089-6521251, 089-6521250
E-mail: wu.surat@gmail.com

 

............สมัครออนไลน์...คลิก....

       เนื้อหารายละเอียด..

      ใบสมัครอบรม..

      แนะนำที่พัก...คลิก !

 

  ประกาศเมื่อ 27 พ.ค. 60
 
ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 

 
ศูนย์วิทยบริการ  จ.สุราษฎร์ธานี 
อาคาร P.C. TOWER ชั้น 9 ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 089-6521250, 089-6521251 หรือ wu.surat@gmail.com